Βιογραφικό του συγγραφέα

Βιογραφικό - Οπισθόφυλλο - Βιβλίου

Βιογραφικό – Οπισθόφυλλο Βιβλίου – Ο σύγχρονος Εσωτερικός έλεγχος και η Πρακτική Εφαρμογή του