Ανεξαρτησία του Εσωτερικού Ελέγχου

Περιοδικό “Οικονομικά χρονικά“, Νοέμβριος 2004, σελίδα 39 – 42

0015891 0015892 0015893 0015894