Βασικές αρχές ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου

Περιοδικό “Οικονομικά χρονικά“, Ιούλιος 2004, σελίδα 37- 39

00157670015768 0015769