Έχουν τη δυνατότητα οι εσωτερικοί ελεγκτές να ελέγχουν τις δραστηριότητες

Περιοδικό, “Οικονομικά χρονικά“, Μάιος 2005, σελίδα 33 – 37

0015989 0015990001599100159920015993